Mer än 40 års erfarenhet av socialt arbete

Mitt namn är Inger Lestander.
Jag är auktoriserad socionom och magister i socialt arbete.

Jag har psykoterapiutbildning steg 1 på systemisk grund samt är utbildad
handledare i psykosocialt arbete, godkänd handledare för de socionomer
som söker socionom-auktorisation och har ca 40 års yrkes-erfarenhet.

Jag har 2008 startat upp och därefter varit föreståndare för ett stort kommunalt HVB-hem
för ensamkommande barn och ungdomar.

Tillbaks