Familjerådgivning och konsultation.

Jag erbjuder min kompetens till familjer i utveckling
och i svårigheter. Att tillsammans forma den egna unika
familje-visionen och att ta de små framgångs-stegen
tillsammans med mig som stöd i arbetet.

Tillbaks