Ledarskapsutveckling i verksamhet med flyktingungdomar

Där ledaren är ledare och samtidigt en del av verksamheten
eller organisationen krävs speciella kvalifikationer för att
behålla sitt ledarskap, sin självständighet, sin genuina professionalitet
och personlighet i relation till arbetsgruppen.

I den ensamma rollen behöver ledaren stöd, handledning och
konsultation. Där erbjuder jag min samlade kompetens och erfarenhet
för att du ska hitta din egen ledarskapsberättelse.

Tillbaks