Din Handledare i Norr
Mer än 40 års erfarenhet av socialt arbete
 
Mitt namn är Inger Lestander. Jag är auktoriserad socionom och magister i socialt arbete.
 
Jag har psykoterapiutbildning steg 1 på systemisk grund samt är utbildad handledare i psykosocialt arbete, godkänd handledare för de socionomer som söker socionomauktorisation och har ca 40 års yrkes-erfarenhet.
 
Jag har 2008 startat upp och därefter varit föreståndare för ett stort kommunalt HVB-hem för ensamkommande barn och ungdomar.
 
Tillbaks
Foto: Grit Martin
Handledare i Norr, Fjällgatan 10  938 31 Arjeplog 070-2504608  info@handledareinorr.se