Din Handledare i Norr
Handledning i socialt arbete utifrån systemisk grund.
 
Handledning och konsultation inom socialtjänst, vård och omsorg, familjehem, HVB-hem, kriminalvård och skolans elevhälsa.
Enskilt eller i grupp.
 
Systemiskt tänkande bygger på antaganden om samspelet mellan
människan och hennes omgivning, det system hon lever i.
 
Helheten är mer än summan av delarna och människan
är en berättelse
 
Tillbaks
Foto: Grit Martin
Handledare i Norr, Fjällgatan 10  938 31 Arjeplog 070-2504608  info@handledareinorr.se